Gajil,Gecil,گجيل
 

گجيل

 

 
مصايب بوستان مريم مقدس!

م.- ميلاد- پاريس*

 

از نخستين ساعات صبح روز پنجم ارديبهشت ماه خيابانهاي منتهي به کليساي سرکيس مقدس واقع در تقاطع ويلا- کريمخان از وضعيتي ملتهب برخوردار بود.

آنگونه که شاهدان عيني مي گويند الگانسهاي نيروي انتظامي  مرتب در حال رفت و آمد در حوزه کليسا بودند تا ارامنه تهران  بتوانند مراسم 24 آوريل  را در کمال امنيت برگزار کنند.

بارندگي مستمر سبب شده بود تا خيابانهاي محل عملا از جمعيت پياده خالي شود.اما به رغم اين بارنگي ارامنه در حاال تجمع بودند.گفته مي شود اين تجمع بتدريج از ساعت 10 صبح شروع شد و در ساعت 12 به اوج خود رسيد.جمعيت ارامنه حاضر در محل ميتينگ نسبت به سال گذشته بنحو حيرت انگيزي کمتر بود.برخي معتقدند بدليل تنشهاي پراکنده اي که چند روز قبل از برگزاري مراسم 24 آوريل ميان آذربايجانيها و ارامنه تهران  بوقوع پيوسته بود  نزديک به يک دهم جمعيت سال قبل در اين مراسم شرکت کرده بودند.

روزنامه شرق در روز 28 آوريل جمعيت ارامنه حاضر در روبروي کليسا را تنها 600 نفر قيد کرده است.

ارامنه با فريادهاي خشمگينانه اي که ازبلندگوهاي قدرتمند کليسا براي  محوطه پخش مي شد بقول خود خواهان مجازات جلاداني بودند که نزديک به نودسال پيش نسل کشي بزرگي راعليه آنان هدايت واجرا کرده اند.آنان همچنين فرياد مي کشيدند  که اراضي اشغالي ارامنه مي بايست آزاد شود.

اينکه واقعا آيا چنين نسل کشي بزرگي که ارامنه از آن بعنوان نخستين نسل کشي قرن بيستم ياد مي کنند چگونه،کجا و توسط چه کساني اتفاق افتاده است  خود بحث بسيار مفصل و پر مناقشه اي است که به نظر مي رسد طرفين ترک و ارمني از يکسو و نيز ناظران بي طرف از سوي ديگر  تا آخر قرن حاضر نيز نخواهند توانست نسبت به اسرار و حقايق آن پي برده نتيجه مشخصي بدست آورند!

چراکه اساسا بدليل سپري شدن نزديک به يک قرن  تقريبا هيچ شاهد و تحقيقا هيچ جلاد زنده اي  در دسترس نيست.

اما اراضي اي که ارامنه معتقد به باز پس گيري آن هستند حدود بسيار متغيري دارد.

اگر نقشه اي که پاسدار ماجيان فقيد نويسنده ارمني کتاب تاريخ ارمنستان آنرا ارايه داده است مد نظر ارامنه باشد تمام شمالغرب ايران، شرق ترکيه امروزي ، بخشهايي از شمالشرق عراق و اکثر مناطق قفقاز جنوبي مي بايست مورد نظر ارتش آزاديبخش ارامنه قرار گيرد.

طبعا  تلاش براي تحقق  چنين پنداري در دنياي امروز عملا غير ممکن است و مي تواند ميليونها ليتر خون را بر زمين جاري کند!

در اين ميان آذريها و ترکها نيز ادبياتي  دردناک از آنچه که بعنوان تراژدي جنايات ارامنه عليه مسلمين  ياد مي کنند را خلق کرده اند.

اگر ارامنه مي گويند 5/1 ميليون نفر کشته داده اند ترکها مدعي ميلونها مقتول  بدست ارامنه دو سوي رود ارس هستند!

همچنين آذربايجانيها بصراحت تجزيه قفقاز از ايران و بخصوص آذربايجاني را که از آن بعنوان آذربايجان شمالي نام مي برند را ناشي از خيانتهاي ارامنه ايروان و تبرير  به قشون فداکار نايب السلطنه عباس ميرزاي قاجار  مي دانند.

تاريخ اين بخش از آسيا بسيار بغرنج است.

اصولا گذشته اين ناحيه را باخون نوشته اند!

بسياري معتقدند اگر روند همديگر بخشي و نيز پروسه اعتماد سازي در منطقه ميان ارامنه ارتودوکس و ترکهاي مسلمان پيموده نشود بازخواني تاريخ به معناي آغاز مناقشات خونين خواهد بود.

اما بي شک حافظه فراموشکار بشر حوادث دهه گذشته درقره باغ  که منجر به مرگ دهها هزار نفر مسلمان و نيز آوارگي  بيش از5/1 ميليون آذربايجاني شده است را محسوسترازحوادث ابتداي قرن بيستم قادربه ياد آوري است.

طبعا مطابق کنوانسيونهاي بين المللي و بيانيه هاي سازمان ملل متحد و نيز اجلاسهاي جهاني، ارامنه ،اشغالگر نزديک به 25 درصد از قلمروي شناخته شده  جمهوري آذربايجان هستند.

به نظر مي رسد سرسختي ارامنه تند روي آرتساخ (قره باغ) تاکنون مانع از حل وفصل اين مناقشه دردناک شده است.اما اگر بحران قره باغ بزودي حل و فصل نشود در گيري ميان آذريها و ارامنه مي تواند به کشمکش ميان ارامنه تندروي آرتساخي و ارامنه نسبتا واقع بين ايرواني منجر شود.

جنگ و اصرار بر جنگ تاکنون  نتيجه اي جز فقر و عقب ماندگي براي ارمنستان نداشته است.غير از چند محله ايروان بقيه ارمنستان در فقر مخوفي زندگي ميکند.فقري که يادآور حيات انسانهاي قرون وسطا است.

تورم و بيکاري سبب مهاجرت جمع بسيار زيادي از جوانان ارمني شده است.رشوه در همه جاي ارمنستان بشدت شيوع دارد و بدليل گرم بودن بازار روسپيان ،ايدز تا پشت در خانه ها رسيده است.

از برق،سوخت، آب وتلفن... دائم خبري نيست.   

در ارمنستان امروز، افق زندگي جز براي معدودي خانواده ثروتمند و البته  نو کيسه  قابل پيش بيني  نيست.لذا با توجه به نا آراميهاي شديدي که طي ماههاي اخير در ارمنستان بوقوع پيوسته است چنين گمان مي رود که ملت ارمنستان ديگر چندان مايل به پيروي خاموش از سياستهاي تندروانه دولت ائتلافي حاکم و اساسا با مرام داشناکي نيست.

حتي مراسمهاي دولتي 24 آوريل در ارمنستان از نظر بسياري از مردم ديگر امري ملي تلقي نمي شود.چراکه در ارمنستان کنوني همه چيز توسط دولت حاکم جهت تقويت حاکميت داشناکها مورد بهره برداري شديد سياسي قرار مي گيرد.

نقش کليسا نيز عملا فرمايشي است و دين قابليت حضور اعتقادي خود را در ميان مردم از دست داده است.

اوضاع آذربايجان نيز چندان روبه راه نيست.در آنجا نيز شبه شرايطي از اوضاع ارمنستان به چشم مي خود.اما آذربايجانيها به دليل برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپولوتيک ونيز شاهرگي چون خط لوله نفت باکو- جيهان مي توانند در صورت مديريت صحيح ثروت اوضاع کشور خود را متحول کنند.

بهرحال  روز 24 آوريل و روياي ارمنستان وسيع و ثروتمند براي ارامنه اي که در خارج از ارمنستان  زندگي مي کنند تبديل به آرمانهاي بزرگي شده است.

با توجه به اينکه ارامنه  در پناه تجمعات 24 آوريل قادر به گردهم آيي بر اساس يک هدف مشترک و همديگر يابي استثنايي حول يک محور در يک روز مشخص هستند اين قبيل مراسمات در واقع تبديل به يک روز ملي شادي آفرين براي اقليتهاي پراکنده ارمني در کشورهاي مختلف  شده است.

اما آنچه که در روز پنجم ارديبهشت ماه در بوستان حضرت مريم   در روبروي کليساي سرکيس مقدس اتفاق افتاد از نظر عقلا و زعماي ارمني يک فاجعه بود که متاسفانه به دليل از کنترل خارج شدن جمعي از جوانان لمپن ارمني بوقوع پيوست و به اين ترتيب بوستان سنت ماري که مي بايست ياد آور شفقت ورافت و عطوفت  ميان انسانها باشد تبديل به مکاني براي گرفتن انتقامهاي هولناک افرادي گرديد که از يکديگر هيچ طلبي نداشتند!

شاهدان عيني مي گويند به دليل بارندگي شديد،تجمع افراد کنجکاو در محل چندان مقدور نبود.لذا معدود مسلماناني که در محل پارک حضرت مريم تک به تک ويا دو به دو ايستاده بود ند به احتمال قوي نسبت به برگزار کنندگان مراسم نظر ويژه اي داشته اند.

گفته مي شود در گيري نخست ميان يک دختر آذربايجاني و يک پسر ارمني پس از مدتي مباحثه و در نهايت مشاجره  آغاز شده است.

ضرب وشتم دوشيزه مزبور سبب تحريک ديگران شده معدود جوانان آذربايجاني با جمعيت کثيري از ارامنه به زدو خورد پرداخته اند.

شاهدان عيني  همچنين مي گويند اوضاع آذربايجانيها و نيز برخي از رهگذاران کنجکاو مسلمان غير آذري در محل درگيري بقدري اسفناک و وحشتناک بوده که نيروي انتظامي نيز دقايقي طولاني  شوکه شده است.

طبق شنيده ها نزديک 10 نفر از غير ارمنيان بشدت مضروب شده  و 8 نفر مسلمان اعم از فارس و ترک چاقو خورده اند.

در اين ميان برخي بر سرقت شدن اموال مضروبين نيز اصرار مي ورزند!

گفته مي شود يکي از مجروحين بدليل اصابت ضربات دشنه از پشت و عبور آن از بافتهاي شش در وضعيت وخيمي بسر مي برد.

وقوع اين حادثه شوراي خليفه گري ارامنه را نيز بشدت تکان داده است.

منابع ارمني مي گويند در حال حاضر انتقادات دروني شديدي از ضرورت، نحوه، زمان و مکان  برگزاري مراسم 24 آوريل در ميان ارامنه مطرح شده است.چراکه درگيري روز مذکور تبديل به يکي از خبر ساز ترين حوادث روز 24 آوريل در سراسر جهان شده و بحثهاي امنيتي داغي را نيز در بين مسئولين جمهوري اسلامي بوجود آورده است.

بي شک به دليل اينکه هيچ جوان ارمني در اين درگيريهاي خونين  زخمي و يا بازداشت نشده است مي توان انتظار تداوم خشم عمومي مسلمانان بخصوص آذربايجانيهاي ايران راازوقايع روز ياد شده انتظار داشت. خشمي که منجر به تظاهرات بدون مجوز  اعتراض اميز ي در روز پنج شنبه 31 ارديبهشت در  تبريز شده و شعارهاي شديد الحني را عليه ارامنه و وزارت کشورجمهوري اسلامي  به همراه داشته است.

 سوزانده شدن پرچم ارمنستان  در تهران و تبريز و نيز صدور بيانيه هاي مستمر از جانب نهادها و گروههاي آذربايجاني موضوع مهمي است که براحتي نمي توان از کنار آن گذشت.

به نظر مي رسد که اگر شوراي خليفه گري ارامنه رفتارهاي لمپن صفتانه جمع معدود و شناخته شده اي از جوانان تندروي ارمني  را محکوم  و از مجروحين مسلمان  استمالت نکند و نهادهاي امنيتي  نيز بسرعت اقدام به مجازات ضاربين  به منظور عبور از بحران تفرقه آفرين مذکور ننمايد مي توان از تنشهاي بيشتر در آينده سراغ گرفت.

طبعا اولين و آخرين  قرباني اين تنشها اقليتهاي ايزوله شده يک جامعه خواهند بود ...

و آنروز  حضرت مريم مادر داغدار  مسيح (ع) فقط در بوستان مريم مقدس  نخواهد گريست!  

 

*لازم به ذکر است که نويسنده اين مقاله فرزند  مادري ارمني و پدري مسلمان است.جالب اينکه پدر اينجانب نيز فرزند  مادري آذري و پدري فارس زبان مي باشد.

گجيل سايتي ركلاملاري وئريلن سايتلارين محتواسيندان سوروملو  دئييل.
 بو ركلاملار ايراندا ، آذربايجان سايتلارين آرتيق راق تانيتديرماق اوچون بوردا ويريليب ديلار.


 


گجيل سايتي لينکي وئريلن سايت يا يازيلارين محتواسيندان سوروملو دئييل.

E-mail : webmaster@gajil.20m.com
Copyright © 2003-2004.