Gajil,Gecil,گجيل
 

گجيل

 

 

بيانيه اعتراض آميز فعالان حركت ملي آذربايجان (استان اردبيل(

   يك بار ديگر دست داشناك هاي افراطي از آستين ارامنه ساكن تهران بيرون آمد و خاطره كشتار مردم مسلمان اروميه , سلماس و خوي توسط ارامنه زنده شد. در تجمع غيرقانوني روز شنبه مورخ 5/2/83 ارامنه تهران در خيابان ويلا عده اي از هموطنان ترك ساكن تهران كه معترض تجمع غيرقانوني و تحريف تاريخ توسط ارامنه بودند مورد هجوم قرار گرفتند و با چاقو و دشنه داشناك هاي افراطي زخمي شدند. گرچه اين حادثه در مقايسه با كشتار دسته جمعي مردم مسلمان اروميه سلماس و خوي در مقياس كوچكتر بود ولي از اين جهت كه چنين حادثه اي در پايتخت ام القراي مسلمين جهان اتفاق مي افتد جاي بسي شگفتي دارد¬! و تعجب و تأسف بيشتر ما به اين دليل است كه اين تجمعات در سالهاي گذشته بدون در نظر گرفتن احساسات و افكار عمومي مردم مسلمان آذربايجان با مجوز رسمي وزارت كشور برگزار شده و امسال نيز قبل و در حين برگزاري اين تجمع غيرقانوني تعدادي از هموطنان ترك ساكن تهران دستگير شده اند.
به اعتقاد ما حوادثي از اين نوع نه اولين بار است كه اتفاق مي افتد و نه بار آخر آن خواهد بود و با رويكردي كه داشناكهاي افراطي به اين مسئله دارند و برنامه هايي كه لابي هاي ارامنه در بعضي از كشورها تدارك ديده اند حوادثي تلخ تر از آنچه كه اتفاق افتاده است را نيز مي توان در آينده پيش بيني كرد. بنابراين براي تنوير افكار عمومي , متوجه كردن دولتمردان جمهوري اسلامي ايران به عمق مسئله و جلوگيري از تكرار حوادث مشابه در آينده ذكر چند نكته اجتناب ناپذير مي نمايد.
1 –
آنچه كه ارامنه از آن بنام كشتار دسته جمعي ارامنه توسط امپراطوري مسلمان عثماني در آوريل سال 1915 ميلادي ياد مي كنند و دستاويز تحركات و تجمعات غيرقانوني خود قرار مي دهند منطبق بر واقعيت هاي تاريخي نيست و تنها بافته هاي ذهني داشناك هاي افراطي براي تحقق بخشيدن به هدف خوليايي خود يعني ايجاد ارمنستان بزرگ( از دريا تا دريا) است . واقعيت تاريخي اين است كه در سال 1915 ميلادي ارامنه با سوء استفاده از ضعف شديد حكومت مركزي مرزهاي ايران را ناديده گرفتند. و با وحشيانه ترين و بي رحمانه ترين روشها به قتل و غارت و مثله كردن مردم بي دفاع اروميه , سلماس , خوي و .... اقدام كردند و ملسمانان بي پناه اين شهرها از بازوي قدرتمند اسلام در آن عصر يعني تركان عثماني ياري خواستند و بلافاصله قشوني از تركان عثماني براي نجات باقي مانده مردم مسلمان اين شهرها از دست ارامنه راهي اين منطقه شد. اسناد تاريخي گواهي مي دهد كه در اين حادثه بيش از 130 هزار نفر از مسلمانان آذربايجان با فجيع ترين وضع قتل عام شدند.
2-
داشناكهاي افراطي به كشتار دسته جمعي مسلمانان در گذشته بسنده نكردند و در عصر حاضر دست به جنايات هولناكي ديگري زدند, حادثه نسل كشي شيعيان توسط ارامنه اين بار نه در اروميه بلكه در قاراباغ اتفاق افتاد و 20 درصد خاك يك كشور مسلمان به دست ارامنه اشغال شد دهها هزار نفر مسلمان شيعه قرباني اين نسل كشي شدند و بيش از يك ميليون نفر از سرزمين اسلامي خود رانده شدند. نسل كشي مردم مسلمان قاراباغ , خوجالي , كلبجر, لاچين , شوشا, آغدام و ... بزرگترين تراژدي قرن بود كه در مقابل چشمان جهانيان و خصوصا مدعيان دفاع از حقوق بشر توسط ارامنه افراطي رقم زده شد.
3-
ارامنه ساكن تهران در حالي عنوان مي كنند كه دولت كنوني تركيه مسئوليت كشتار دسته جمعي موهومي ارامنه توسط امپراطور اسلامي را به عهده بگيرند كه هنوز خون دهها هزار مسلمان قاراباغ خشك نشده است و هنوز هم دولت ارمنستان 20 % خاك يك كشور مسلمان و ترك را در اشغال خود دارد.
4-
دولتمردان جمهوري اسلامي بايد متوجه اين مسئله باشند كه ارامنه در طول تاريخ همواره نقش ستون پنجمي دشمنان اسلام در درون امت اسلامي را بازي كرده اند و هر زمان كه فرصتي به دست آورده اند نيات خود را به كرسي نشانده اند و قطعا در آينده نيز به دنبال تحقق بخشيدن خولياي ارمنستان بزرگ خواهند بود. بنابراين مصرانه از دولتمردان جمهوري اسلامي خصوصا وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور مي خواهيم كه در تنظيم سياست خارجي و داخلي خود, افكار عمومي ملت مسلمان خصوصا آذربايجان را مد نظر قرار دهند و در جهت تقويت اتحاد امت اسلامي قدم بردارند.
5-
مبرهن است كه لابي ارمني خصوصا در اروپا با جعل تاريخ و مظلوم نمايي به دنبال فشار به دولت جمهوري اسلامي از طريق كشورهاي اروپايي هستند و از اين منظر بعضي از مواضع دولت ايران در مقابل ارامنه ساكن ايران قابل تأمل مي باشد و به اعتقاد ما بسياري از اين مواضع متأثر از افكار شوونيستي بعضي از عناصر نفوذي مي باشد كه حاضرند اسلام و اتحاد امت اسلامي را فداي افكار ملي گرايانه افراطي خود كنند.
6-
ما امضاء كنندگان اين بيانيه به مثابه بغض تركيده مردم آذربايجان در استان اردبيل ضمن محكوم نمودن هرگونه نسل كشي در جهان خصوصا نسل كشي دهه اخير در قاراباغ توسط داشناكهاي افراطي و مجروح شدن تعدادي از تركها در جريان تجمع غيرقانوني ارامنه تهران مصرانه از دستگاههاي انتظامي امنيتي و قضايي جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم كه براي رفع سوء تفاهمات تمامي دستگير شدگان اين حادثه را آزاد نمايند تا خداي نكرده لطمه اي به زندگي مسالمت آميز اديان , مذاهب و ملل مختلف ساكن در ايران زده نشود
.

 

گجيل سايتي ركلاملاري وئريلن سايتلارين محتواسيندان سوروملو  دئييل.
 بو ركلاملار ايراندا ، آذربايجان سايتلارين آرتيق راق تانيتديرماق اوچون بوردا ويريليب ديلار.


 


گجيل سايتي لينکي وئريلن سايت يا يازيلارين محتواسيندان سوروملو دئييل.

E-mail : webmaster@gajil.20m.com
Copyright © 2003-2004.